استفاده از خدمات گوگل در رام چین

چگونه می توانم از سرویس گوگل در رام چین استفاده کنم؟

ارسال شده توسط /u/Thunderbird750
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xsd4s9/using_google_services_in_china_rom/

توسط Lei Jun

Lei Jun