اشکال با جستجوی تصویری که در هر مرورگر و دستگاهی انجام می شود


اشکال با جستجوی تصویری که در هر مرورگر و دستگاهی انجام می شود ارسال شده توسط /u/Greedy_Routine_8157
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zwxpf5/bug_with_the_image_search_that_is_happening_on/

توسط Lei Jun

Lei Jun