افزونه حافظه/رم مجازی ارزش استفاده را دارد؟

با تشکر

ارسال شده توسط /u/Leeroyedtothemax
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/z1hcza/memory_extensionvirtual_ram_worth_using/

آیا این فقط سرعت رم اصلی گوشی ها را کاهش نمی دهد و ضرر بیشتری نسبت به ضرر ندارد؟

توسط Lei Jun

Lei Jun