امروز xiaomi11T من در معرض باران قرار گرفت. آیا باید نگران باشم؟ من معمولاً بسیار مراقب دستگاهم هستم اما امروز یک وضعیت اضطراری بود و گوشی من در معرض قطرات باران خفیف قرار گرفت. بی خطر است یا نه

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11c5tqe/my_xiaomi11t_got_exposed_to_rain_today_should_i/