اندازه ساعت ناگهان خیلی بزرگ است (4X5)؟ : شیائومی


گوشی را چند ساعت قبل گذاشته بودم و وقتی بازش کردم ساعت از بین رفته بود. من آن را در صفحه/صفحه آخر پیدا کردم و وقتی سعی کردم آن را به صفحه اصلی برگردانم، گفت که اندازه آن خیلی بزرگ است و وقتی می خواستم صفحه جدید اضافه کنم، می گفت 4*5 است. که در اصل کل یک صفحه است. آیا کسی با این مشکل مواجه شده است؟ و چگونه باید این را تعمیر کنیم؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zbm2zl/clocks_size_is_too_big_all_of_the_sudden4x5/

توسط Lei Jun

Lei Jun