اولین بار بعد از اینکه گوشی را خریدم بوت شد، 10 دقیقه به این صورت بوده و نمی تواند بالا بیاید.

Xiaomi note 11 pro plus 5g

ارسال شده توسط /u/ameri9595
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/x6mnl5/first_boot_after_i_purchased_the_phone_its_been/

اولین بار بعد از اینکه گوشی را خریدم بوت شد، 10 دقیقه به این صورت بوده و نمی تواند بالا بیاید.