اگر رسید به نام من نباشد، آیا مرکز خدمات رسمی شیائومی تلفنی را که گارانتی ما باشد سرویس می دهد؟ : شیائومی


همانطور که عنوان می گوید من یک گوشی شیائومی دست دوم خریدم و اصل رسید خرید را گرفتم. من می خواهم باتری را تعویض کنم، بنابراین کنجکاو هستم که آیا می توانم آن را به یک مرکز خدمات بیاورم یا بهتر است آن را توسط شخص ثالث تعمیر کنم.

ویرایش: *خارج از گارانتی/ گارانتی منقضی شده است


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zdsfcw/will_xiaomi_official_service_center_service_a/

توسط Lei Jun

Lei Jun