اگر شخصی نداند من چگونه به نظر می رسم آیا قفل با چهره به اندازه کافی ایمن است؟

فرض کنید من تلفنم را گم کرده ام، آیا می توانید با استفاده از عکس های تصادفی گوشی را فریب دهید تا قفل آن را باز کنید یا شانس آن کم است؟

ارسال شده توسط /u/ETHBTCVET
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xczw7f/is_face_unlock_safe_enough_if_someone_doesnt_know/

توسط Lei Jun

Lei Jun