ایرباد چپ کار نمی کند: شیائومی

من Mi True Wireless Earbuds basic 2S دارم و یک ماه پیش یکی از گوشی های سمت چپ کار نمی کند… می توانم برای یک یا دو ثانیه از آن استفاده کنم، اما بعد مانند باتریش کم شده و خاموش می شود. من آن را در جعبه نگه می دارم تا شارژ شود. من چیزهایی را امتحان کردم، اما می خواهم آنچه را که همه شما می گویید بشنوم. گوشزدی چیزی؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ysalqh/left_earbud_not_working/