این اتفاق در هنگام پخش موسیقی روی ماشین من ادامه می یابد، من گوشی های دیگر شیائومی را امتحان کردم اما خوب کار می کند. باید چکار کنم

این اتفاق در هنگام پخش موسیقی روی ماشین من ادامه می یابد، من گوشی های دیگر شیائومی را امتحان کردم اما خوب کار می کند.  باید چکار کنم ارسال شده توسط /u/sanataengoooo
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11qqh53/this_keeps_happening_when_playing_music_on_my_car/