این باتری در Redmi Note 10 Pro تخلیه می شود. سیستم اندروید در حال تخلیه بار باتری است.


این باتری در Redmi Note 10 Pro تخلیه می شود.  سیستم اندروید در حال تخلیه بار باتری است. ارسال شده توسط /u/ahsan-murtaza
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11si7po/this_battery_drain_on_redmi_note_10_pro_android/

توسط Lei Jun

Lei Jun