(بازنشر شده) سیستم اندروید عمر باتری را کم می کند (اطلاعات بیشتر در نظرات)


(بازنشر شده) سیستم اندروید عمر باتری را کم می کند (اطلاعات بیشتر در نظرات) ارسال شده توسط /u/vukpopovic
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zn1ikw/reposted_android_system_eating_up_battery_life/

توسط Lei Jun

Lei Jun