بازیابی اطلاعات از گوشی خراب

صفحه نمایشم شکسته و نمیتونم به گوشیم برسم. آیا راهی برای بازیابی اطلاعات از گوشی من وجود دارد؟ فکر نمی‌کنم ریشه‌دار باشد، بنابراین کار را کمی سخت می‌کند. (Xiaomi 5A)

ارسال شده توسط /u/PetrteP
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wjhtn9/retrieving_data_from_a_broken_phone/