باز کردن قفل اثر انگشت خنده دار

هر وقت تلفنم را در جیبم می گذارم، و سپس آن را پس می گیرم، این تمایل را دارد که گاهی اوقات فقط در سیستم عامل سرگردان شود، گاهی اوقات آن را در برنامه هواشناسی، تنظیمات، راه اندازی سلول های مرده، چیزی در همین راستا می بینم، و این به نوعی من را آزار می دهد، آیا این اتفاق برای شما می افتد؟

ارسال شده توسط /u/ArtInner9538
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/106vxoj/funny_fingerprint_unlock/