باز کردن قفل بوت لودر Redmi Note 11S بدون از دست دادن اطلاعات

آیا امکان باز کردن قفل آن بدون از دست دادن اطلاعات وجود دارد؟ من چند ویدیو دیدم که نشان می دهد می توانید این کار را با دستگاه های mediatek انجام دهید.

ارسال شده توسط /u/L0Wig
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10k5252/unlocking_redmi_note_11s_bootloader_without/