بدون چراغ چشمک زن در Buds 3 Liteهمین امروز مال من را خریدم، بعد از درآوردن آنها از کیس (حتی پس از شارژ کامل) پلک نمی زنند. من هم نمی توانم آنها را با هیچ دستگاهی جفت کنم. من باید چه کاری انجام بدم؟ آیا باید برای بازپرداخت تلاش کنم؟

ارسال شده توسط /u/Deadly_2016
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zzaqig/no_blinking_lights_on_buds_3_lite/

توسط Lei Jun

Lei Jun