برای برقراری تماس حالت هواپیما را خاموش کنیدآیا کسی می تواند در این مورد به من کمک کند، زیرا redmi note 11 pro من نمی تواند تماس بگیرد و خط ندارد حتی اگر آن را خاموش کنم

ارسال شده توسط /u/Guilty_Maintenance50
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zn9276/turn_off_aeroplane_mode_to_make_a_call/

توسط Lei Jun

Lei Jun