برای جابجایی به برنامه قبلی روی منو دو ضربه سریع بزنید؟

این دیگر روی poco x4 pro من کار نمی کند، مفیدترین میانبر در mi9t pro من بود. من از nova launcher در هر دو استفاده می کنم، می توانید به من کمک کنید؟

ارسال شده توسط /u/steinrrr
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y39xfp/double_tap_menu_to_switch_to_previous_app/