برای خرید مبدل usb otg برای استفاده با کنترلر خود به کمک نیاز دارم

من یک مبدل نوع c خریدم تا با کنترلر TGZ 850M خود استفاده کنم، اما بسیار شل است و به سختی کار می کند. من نمی خواهم دوباره پولم را هدر دهم، پس کسی می تواند در این مورد به من کمک کند؟ اگر کمک کند از redmi note 11 استفاده می کنم

ارسال شده توسط /u/Da-Zuri
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/z04g7u/i_need_help_buying_a_usb_otg_converter_to_use/