برای ربات MI JMJQR03IQI: من آداپتور مورد نیاز را گم کردم، آیا نوع دیگری از آداپتور شارژ وجود دارد که بتوانم از آن استفاده کنم؟ارسال شده توسط /u/math_ggwp
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zc5j2q/for_the_mi_jmjqr03iqi_robot_i_lost_the_required/

توسط Lei Jun

Lei Jun