برای چراغ آویز کریستالی شهاب سنگ Mi / Yeelight سیم آویزان کنید

من احمق بودم و سیم های آویزان (طناب) نور آویز کریستال شهاب سنگ را خیلی کوتاه کردم…

سلام،

کسی میدونه جدا فروخته میشه یا نه؟ ترجیحا در اروپا …

ارسال شده توسط /u/smail_smail
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10gstap/hang_wires_for_mi_yeelight_meteorite_crystal/