بررسی Xiaomi Redmi 5: C4ETech – Xiaomi Prime

یک بررسی عالی دیگر توسط C4E که تغییرات عمده در سری Redmi را برجسته می کند. امیدواریم در 14 فوریه به هند نیز با رام گلوبال بیاید!


منبع: https://xiaomiprime.wordpress.com/2018/02/11/xiaomi-redmi-5-review-c4etech/

منتشر شده توسط قاب

نتیجه تصویر برای redmi 5