برنامه آب و هوای ثابت در Mi Fitness: Xiaomi

من دیده ام که بسیاری از افراد با اپلیکیشن آب و هوا در اپلیکیشن mi fitness این مشکل را داشتند. هر زمان که می خواستید از برنامه هواشناسی استفاده کنید، شروع به خراب شدن کرد. خوشحالم که بگویم راه حلی پیدا کردم. من یک apk برای دانلود نسخه قدیمی تر برنامه می گذارم.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/z875t0/fixed_weather_app_on_mi_fitness/