برنامه از شما می‌خواهد فیلتر را روی دستگاه تصفیه هوای جدید جایگزین کنید

این پیام است: 0% عمر فیلتر باقی مانده است. لطفا در اسرع وقت فیلتر را تعویض کنید.

ارسال شده توسط /u/IvammgNyc
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/129sk38/the_app_asks_replace_filter_on_brand_new_air/سلام، سه روز پیش دستگاه تصفیه هوا و اپلیکیشن Smartmi P1 جدید را خریدم از من می خواهد فیلتر را تعویض کنم چون 0% باقی مانده است.

چگونه می توانم این را ریست کنم و مشکل از دستگاه یا برنامه است.