برنامه ضبط صدا شیائومی بسته می شود (حدس می زنم به دلایل باتری (حتی اگر بهینه سازی باتری را غیرفعال کرده باشم)) در حین ضبط

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zshh2l/xiaomi_audio_recorder_app_closes_i_guess_for/