برنامه هسته اندروید در حال غرق شدن باتری، کمکی برای رفع آن دارید؟

برنامه هسته اندروید در حال غرق شدن باتری، کمکی برای رفع آن دارید؟ ارسال شده توسط /u/Stable_Hot
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/112m40d/android_core_app_drowning_battery_any_help_how_to/