برنامه پیش فرض را برای باز کردن پیوندهای خاص تنظیم کنید

در "موجودی" Pixel Android می‌توانید انتخاب کنید که کدام پیوندها با کدام برنامه باز شوند. به عنوان مثال همه youtube.com پیوندها باید با Youtube Vanced به جای برنامه پیش‌فرض YT باز شوند.
گزینه نامیده می شود "باز کردن لینک ها".

آیا این امکان در گوشی های شیائومی وجود ندارد؟ من نمی توانم آن را در برنامه های پیش فرض پیدا کنم.

ارسال شده توسط /u/Asparagus00
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11381ke/set_default_app_to_open_certain_links/