برنامه Mi Video مدام با اعلان‌ها مرا آزار می‌دهد. اما خاموش کردن آنها باعث می شود برنامه کار نکند.

هر روز چندین اعلان از برنامه Mi Video دریافت می کنم که از آنها برای پخش فیلم ها از برنامه پیش فرض galary استفاده می کنم.

پوکو F4 GT. Miui 14.

چکار کنم؟ اگر راه حلی وجود ندارد، بهترین برنامه مشاهده ویدیو چیست؟

ارسال شده توسط /u/ivyolivexxx
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10ofe7a/mi_video_app_keeps_harassing_me_with/وقتی اعلان ها را خاموش کردم، برنامه غیر قابل استفاده می شود. من نمی توانم هیچ ویدیویی را مشاهده کنم مگر اینکه حافظه پنهان را بازنشانی کنم (که دوباره اعلان ها را فعال می کند).