برنامه QCY نمی تواند هدفون QCY-T17 را پیدا کند

به نظر می رسد که برنامه QCY نمی تواند هدفون T17 من را پیدا کند، حتی اگر مشکلی برای اتصال آنها به تلفنم ندارم. کسی مشکل مشابهی داشت؟

ارسال شده توسط /u/Equivalent_Spirit622
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wstm3t/qcy_app_cant_find_qcyt17_headphones/