برگرداندن تصویر از حالت پرتره! آیا ممکن است، redmi note 9

کمک

ارسال شده توسط /u/EDIKOSSS
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/12vg40z/revert_picture_from_portrait_mode_is_it_possible/