بزرگنمایی در حالت پرترهدر اکثر دستگاه های شیائومی، بزرگنمایی در حالت عمودی امکان پذیر نیست. آیا فکر می کنید باید برای دستگاه های شیائومی تطبیق داده شود؟

من واقعا دوست دارم قابلیت بزرگنمایی را در حالت پرتره داشته باشم.

نظرات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

ارسال شده توسط /u/Minute_Command_7697
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/z6vsw2/zooming_in_portrait_mode/

توسط Lei Jun

Lei Jun