بلندگوی سمت چپ Redmi Note 10 Pro به طور تصادفی کار نمی کند

وقتی Dolby Atmos فعال است، گاهی اوقات صدای بلندگوی سمت چپ به آرامی اما به سرعت محو می‌شود و تا زمانی که هر برنامه‌ای را که استفاده می‌کردم ببندم، Dolby Atmos را غیرفعال کنم، دوباره آن را فعال کنم و دوباره برنامه را راه‌اندازی کنم، از بازگشت خودداری می‌کند. من نمی دانم چرا، هیچ الگوی برای این وجود ندارد. گاهی اوقات می‌توانم ساعت‌ها بدون هیچ مشکلی یوتیوب تماشا کنم یا به موسیقی گوش دهم، گاهی اوقات هر 10 دقیقه این اتفاق می‌افتد. چه چیزی می تواند باعث این شود؟

ارسال شده توسط /u/furik524
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xzgn1q/redmi_note_10_pro_left_speaker_stops_working/