بنابراین آیا MIUI 14 به طور هدفمند باتری را خالی می کند؟ 3 روز پیش به‌روزرسانی شد و عمر باتری حدود 50 درصد نسبت به قبل است.

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11p9ljx/so_is_miui_14_purposefully_draining_the_battery/