بهترین گزینه‌های فعلی برای ضبط تمرین پد پیاده روی در اپل واچ؟

به نظر می رسد این دو گزینه ks-fit و walkingpad هستند، هر دو توسط Kingsmith، و هر دو واقعاً بد هستند و الزامات ضد حریم خصوصی وحشتناکی دارند. همچنین، هیچ یک از آنها مراحل واقعی برداشته شده را ثبت نمی کنند، که به نظر می رسد به هیچ وجه هدف از داشتن برنامه را شکست می دهد. آیا برنامه های شخص ثالث ios وجود دارند که عملکرد بهتری داشته باشند؟ سخت افزارش عالیه ولی نرم افزارش به شدت ضعیفه.

ارسال شده توسط /u/zoweee
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10t00j1/current_best_options_for_recording_walkingpad/

توسط Lei Jun

Lei Jun