به تازگی یک شیائومی 13 با چرم مصنوعی را به طور تصادفی خریدم، در فرآیند حمل و نقل برای تغییر خیلی دیر است. چرم چقدر دوام دارد (خراش، افتادن)؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1005gfx/just_bought_a_xiaomi_13_with_synthetic_leather_by/