به دنبال یک تم با دکمه های چینی

به دنبال تمی برای MIUI 13 a 12 با دکمه‌های چینی می‌گردید، آنها خیلی بهتر به نظر می‌رسند و همه تم‌هایی که قبلا استفاده کرده‌ام به دلیل مرکز کنترل جدید با لغزنده صدا/روشنایی کار نمی‌کنند.

ارسال شده توسط /u/Maxiking2312
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10b9hpd/looking_for_a_theme_with_chinese_buttons/