به طور کامل مواد شما را در miui 14 غیرفعال کنید؟

عنوان تقریباً گویای همه چیز است. من واقعا آن را دوست ندارم. بله، می دانم که بر اساس کاغذ دیواری است و بله می دانم که می توانم از Repainter یا برنامه های دیگر استفاده کنم، اما در واقع آن را غیرفعال نمی کند. من magisk root و lsposed دارم. اگر کسی ماژولی دارد که آن را غیرفعال کند، لطفاً آن را برای من پیوند دهد. با تشکر!

ارسال شده توسط /u/VaultBoy636
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11191m8/completely_disable_material_you_on_miui_14/