به من بگویید قبل از خرید RN10 PRO چه مواردی را باید بررسی کنم.

تصمیم گرفتم فردا RN10 PRO بخرم. استفاده شده است.

ارسال شده توسط /u/SeaAd1889
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10l855d/tell_me_what_should_i_check_before_buying_rn10_pro/