به کمک نیاز دارید، Mi Music بلافاصله پس از باز کردن آن بسته می شودMi Music بلافاصله پس از باز شدن بسته می شود، از زمانی که این گوشی را گرفتم به این کار ادامه داد: گوشی من یک Redmi K30 است.

ارسال شده توسط /u/Xyrriox
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zo25vv/need_help_mi_music_closes_immediately_after/

توسط Lei Jun

Lei Jun