به کمک Redmi Note 11 Pro 5g نیاز دارید: Xiaomi

بنابراین من فقط به یک Redmi Note 11 pro ارتقاء دادم و وقتی تماس برقرار می‌کنم صدایم قطع می‌شود. مجوزها به میکروفون دسترسی دارند. من دستیار گوگل را غیرفعال کردم. هیچ برنامه دیگری از میکروفون من استفاده نمی کند. سیم کارت خوبه چون روی گوشی های دیگه تست کردم. فکتوری ریست کردم هنوز هیچی. هر کسی که با مسائل مشابه برخورد کند می تواند کمک کند.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y2s5mf/need_help_redmi_note_11_pro_5g/