بیش از یک سال است که این اتفاق ادامه دارد و من ناامید هستم. هر زمان که به طور تصادفی گوشه بالا سمت راست را لمس می کنم، صفحه نمایش Redmi Note 7. گیر می کند. هیچ اصلاحی؟

بیش از یک سال است که این اتفاق ادامه دارد و من ناامید هستم.  هر زمان که به طور تصادفی گوشه بالا سمت راست را لمس می کنم، صفحه نمایش Redmi Note 7. گیر می کند.  هیچ اصلاحی؟ ارسال شده توسط /u/Titaniatic
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xlfakt/this_keeps_happening_for_over_a_year_now_and_im/