تبلیغات از miui حذف شود؟

چگونه همه تبلیغات را از miui حذف کنم؟ قبل از اینکه با آن خوب بودم اما واقعاً آزاردهنده می شود. مانند هر زمان که یک برنامه را نصب می کنم، یک تبلیغ نشان می دهد، یا آهنگ زنگ را تغییر می دهد، یا فقط برنامه فایل ها را باز می کند. من از redmi note 11 pro استفاده می کنم.

ارسال شده توسط /u/BigTITIES9000
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xanavx/remove_ads_from_miui/