تبلیغات درون برنامه ای گوشی را خراب می کند

در حدود سپتامبر/اکتبر 2022، هنگام بارگیری تبلیغات درون برنامه ای، تلفن من ناگهان شروع به خراب شدن کرد. گاهی اوقات، هنگام شروع بارگذاری آگهی خراب می شود. گاهی اوقات با ظاهر شدن دکمه بستن از کار می افتد. پس از خراب شدن، یک پاپ آپ برای گزارش اشکال به Mi ظاهر می شود، اما در عرض 2 ثانیه ناپدید می شود و می گوید که "عامل بازاریابی از کار افتاد". این بر روی هر برنامه نصب شده ای که هر نوع تبلیغات درون برنامه ای را نمایش می دهد تأثیر می گذارد. از آنجایی که نمی‌توانم به برخی از برنامه‌های مهم دسترسی پیدا کنم، این موضوع مرا آزار می‌دهد. هر گونه تعمیر؟

ارسال شده توسط /u/JohannLau
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/114ax0j/inapp_ads_crashes_phone/