تعویض صفحه نمایش در انتاریو، کانادا؟

آیا باید خودم یک صفحه نمایش جدید از AliExpress سفارش دهم زیرا مطمئن نیستم چگونه می توان آن را در اینجا در کانادا جایگزین کرد؟

ارسال شده توسط /u/glitter369
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zb3v32/screen_replacement_in_ontario_canada/