تعویض صفحه نمایشآیا فکر می کنید صفحه نمایش Poco X3 با Poco f2 pro سازگار است؟ صفحه نمایش من در f2 شکست و من X3 با سیستم قفل شده دارم. اگر به نوعی سازگار است، می توانم آن را با آن جایگزین کنم؟ چون من نمی‌توانم هیچ صفحه‌نمایش اصلی برای f2 pro خود (فقط پنل‌های LCD با تاخیر با ∞ مقدار تأخیر) در اینجا پیدا کنم و هزینه حمل و نقل بسیار بالاست.

ارسال شده توسط /u/Tatsuki09
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/13qxquh/replacing_screen/