تغییر زبان در باند 6

مال من به انگلیسی قفل شده است، حتی اگر برنامه در برنامه صحیح باشد، چگونه زبان باند را تغییر دهیم

ارسال شده توسط /u/Narutoblaa
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ysgy2j/changing_the_language_on_the_band_6/