تفاوت بین کابل های USB L3 و H3 چیست؟ : شیائومی

من و برادرم مدل تلفن یکسانی داریم، اما از مناطق مختلف، و فکر می کنم کابل های USB خود را به هم ریخته ام، اما مطمئن نیستم، تنها تفاوت ظاهری که می توانم متوجه شوم این است که در انتهای ضخیم کابل (قسمت) که به تلفن وصل نمی‌شود) نوشته‌های کوچکی وجود دارد، یک طرف آن فقط “6v” است، اما در طرف دیگر یک کابل “H3” دارد، دیگری “L3” دارد این به چه معناست؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/za8urt/whats_the_difference_between_l3_and_h3_usb_cables/