تلفن فکر می کند یک کنترلر وصل شده است

سلام من دو روز پیش 11T pro خریدم. من combat 5 مدرن را نصب کردم و گوشی به دلایلی فکر می کند که من یک کنترلر وصل کرده ام. کنجکاو بودم بنابراین چند بازی دیگر نصب کردم و برای spme فکر می کند یک کنترلر وجود دارد و برای دیگران عادی است.

پیشاپیش ممنون

ارسال شده توسط /u/Marlonzed
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1150n2n/phone_thinks_a_controller_is_plugged_in/

آیا کسی تجربه ای در مورد این باگ یا رفع آن دارد؟

توسط Lei Jun

Lei Jun