تم های جهانی MIUI 13.0.12

دیگر نمی توان فونت های سفارشی را دانلود کرد:( راهی برای بازگرداندن آن ویژگی وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/Selekhta10
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xh4sel/miui_13012_global_themes/