تنظیمات مقیاس/مدت انیمیشن

آیا این درست است که اگر مقیاس/مدت انیمیشن را در تنظیمات توسعه‌دهندگان تغییر دهید، روی برنامه‌های ناوبری تأثیر می‌گذارد؟ چگونه؟ به کمک نیاز دارم زیرا من از نقشه های زیادی استفاده می کنم

ارسال شده توسط /u/syafiqori
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yx9prf/animation_scaleduration_settings/